BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Tag: satire

Animal Farm: A Fairy Story (Chuyện Ở Nông Trại) by George Orwell

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗∗/5 Ở hai diễn đàn về sách khác nhau mà tôi tham gia, đã hai lần tôi…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.