BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Tag: romance

love

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình by Nguyễn Nhật Ánh

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗*/5 Tui hông phải là fan ruột của Nguyễn Nhật Ánh, đặc biệt là trong khoảng thời…

Persuasion (Thuyết Phục) by Jane Austen

Chat Sách đánh giá: ♥♥♥♥♥/5 Đã viết về North & South còn chút hứng với thể loại romance (lãng mạn)…

North and South by Elizabeth Gaskell

Chat Sách đánh giá: ♥♥♥♥♥/5 Kể từ khi đọc Persuasion (Thuyết Phục) của Jane Austen thì chưa có tác phẩm…

Eleanor & Park by Rainbow Rowell

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗/5 Quyển sách bắt đầu với những tình huống và lời thoại tiêu biểu của hai cô…

Adeline Và Sợi Dây Đàn by Thang Vũ Đình

Chat Sách đánh giá: ∗/5 Mô típ cũ hơi giống Hoa viên sao băng hoặc Dreamhigh hoặc gì gì đó, được…

Me Before You (Trước Ngày Em Đến) by Jojo Moyes

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗∗/5 Hôm nay đọc được một bài viết hay về “quyền được chết” của bạn Bùi…

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa by Ichikawa Takuji

Đánh giá của tôi: ∗∗∗∗/5 Khi đọc, nói đúng hơn là khi lắng nghe, câu chuyện này không hiểu sao tôi…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.