BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Tag: non-fiction

Rosemary: The Hidden Kennedy Daughter by Kate Clifford Larson

Chat Sách đánh giá: ∗∗*/5 Ban đầu tôi chỉ cho quyển hồi ký Rosemary: The Hidden Kennedy Daughter (tạm dịch:…

When Breath Becomes Air by Paul Kalanithi

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗∗/5   Khi lang thang trên mạng tìm một quyển sách, tôi vô tình gặp Paul Kalanithi…

Eat, Pray, Love (Ăn, Cầu Nguyện, Yêu) by Elizabeth Gilbert

Đánh giá của tôi: ∗/5 Bài viết tổng hợp mấy lần ném đá tác phẩm này của mình trên những diễn…

Devil in the White City by Erik Larson

Book Chat’s rating: ∗∗∗/5   I’m writing this review early even though I still have 45 minutes of audible book left….

© 2017 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.