BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Tag: truyện Hàn

The Vegetarian by Han Kang

Book Chat’s rating: ∗∗∗/5 I plowed through the first half of the book but for the second half, I struggled to…

Please Look After Mom (Hãy Chăm Sóc Mẹ) by Shin Kyung Sook

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗*/5   Tôi muốn thích quyển sách này nhưng không làm sao thích được. Nó không…

7 Năm Bóng Tối by Jeong You Jeong

Đánh giá của tôi: ∗∗∗*/5 Nếu cho rằng đây là một thể loại trinh thám thì không hẳn là vậy, vì…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.