BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Tag: historical fiction

Trần Khánh Dư by Lưu Sơn Minh

Chat Sách đánh giá: 3.5/5* Lâu rồi mới lại đọc một cuốn tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. Hồi cuốn…

Name of the Rose (Tên Của Đóa Hồng) by Umberto Eco

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗/5 Hôm nay Chủ Nhật Lễ Lá của đạo Công Giáo, tuần sau là Phục Sinh rồi,…

Girl Waits with Gun by Amy Stewart

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗∗/5 Năm 1920 ở Mỹ tuy đi trước nhiều quốc gia bảo thủ về mặt chính trị…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.