BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Tag: first published review

63 năm trước, chúng ta biết rằng Bắt Trẻ Đồng Xanh vênh váo và được đánh giá quá cao

Một quyển sách được cho là kinh điển ngày nay chưa chắc được yêu thích khi nó mới xuất bản…

Điểm sách Giết Con Chim Nhại của Harper Lee vào năm 1960: Quyển sách đầu tay xuất sắc

Một quyển sách được cho là kinh điển ngày nay chưa chắc được yêu thích khi nó mới xuất bản…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.