BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Tag: fiction

Thánh Giá Rỗng (Utsuro na yujika/Hollow Cross) by Higashino Keigo

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗/5 Đây không hẳn là một cuốn trinh thám, theo tôi nó nghiêng về khía cạnh…

Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya by Keigo Higashino

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗∗/5 Ba tên trộm vặt sau một đêm “làm việc”, lẻn vào căn tiệm bỏ hoang…

The Storied Life of A. J. Fikry (Sách Ngược Đời Xuôi) by Gabrielle Zevin

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗*/5 Cuốn sách này, chính là quá trình kiếm tìm hạnh phúc của những con người cô…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.