BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Tag: comics

Kattobi Itto (Jindo: Đường Dẫn Đến Khung Thành) by Motoki Monma

Đánh giá của tôi: ♥♥♥♥♥/5 **** Bài viết dự thi đoạt giải nhì trong Cuộc thi Viết cảm nhận số 1/2014…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.