BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Tag: blogs

Kẻ Trăn Trở by Lương Hoài Nam

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗∗/5 Gần đây rất xôn xao câu chuyện cậu bé 8 tuổi nói rằng giáo dục Việt…

Cà phê cùng Tony by TnBS

Đánh giá của tôi: ∗∗∗∗∗/5 Cà phê cùng Tony: Đọc đi rồi biết Tôi được một người quen giới thiệu cho…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.