BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Category: Anthologies | Truyện Ngắn

Revenge: Eleven Dark Tales by Yoko Ogawa (3)

Revenge: Eleven Dark Tales Người dich: Du Ca Hiệu đính: conruoinho Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác…

Revenge: Eleven Dark Tales by Yoko Ogawa (1)

Revenge: Eleven Dark Tales Tác giả: Yoko Ogawa Người dịch: Du Ca Hiệu đính: conruoinho Bản dịch chưa có sự…

Khám phá truyện siêu ngắn của Haruki Murakami

Không một bài tiểu sử nào viết về Haruki Murakami – một tác giả đương thời được yêu mến nhất…

A & P by John Updike

A & P Tác giả: John Updike (Xuất bản năm 1961 trên tạp chí M. Gilbert Porter) Người dịch: conruoinho​ Truyện…

Ngày Hôm Qua by Haruki Murakami

Ngày Hôm Qua Tác giả: Haruki Murakami Người dịch: conruoinho Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả….

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.