BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Category: About a Book | Về Sách

Realism in All Quiet on the Western Front & An Occurrence at Owl Creek Bridge

All Quiet on the Western Front has long been my favorite war book; however, I have not been able to re-read this…

Đi theo cuộc hành trình của Kafka Trên Bãi Biển

Kafka Tamura, nhân vật chính của truyện, bắt đầu cuộc hành trình “trở thành cậu bé mười lăm tuổi cứng…

Steinbeck vs. Kerouac: Này các bạn, khởi động máy xe nào!

Vào năm 1960, John Steinbeck cảm thấy thời gian của mình ở thế giới này không còn nhiều nữa, ông…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.