BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

Author: conruoinho

Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya by Keigo Higashino

Chat Sách đánh giá: ∗∗∗∗∗/5 Ba tên trộm vặt sau một đêm “làm việc”, lẻn vào căn tiệm bỏ hoang…

Thư Viện Kỳ Lạ by Haruki Murakami (6)

Thư Viện Kỳ Lạ Tác giả: Haruki Murakami Người dịch: conruoinho Dịch từ bản tiếng Anh của Ted Goossen. Hình…

Maestra by L.S. Hilton

Book Chat’s rating: ∗∗∗/5 I began reading this book at the deep end. The book covers tell you nothing about the book….

Tôi còn được bao lâu nữa? (How Long Have I Got Left?) by Paul Kalanithi

Ngày 24 tháng 1, năm 2014 Ngay khi những hình ảnh CT[1] vừa được chụp xong, tôi liền xem xét…

Tôi Là Con Mèo (I Am a Cat) by Natsume Soseki (11-End)

Tôi Là Con Mèo Tác giả: Natsume Soseki Dịch giả: Bùi Thị Loan Bản gốc tiếng Nhật đã hết hạn…

Tôi Là Con Mèo (I Am a Cat) by Natsume Soseki (10)

Tôi Là Con Mèo Tác giả: Natsume Soseki Dịch giả: Bùi Thị Loan Bản gốc tiếng Nhật đã hết hạn…

Tôi Là Con Mèo (I Am a Cat) by Natsume Soseki (9)

Tôi Là Con Mèo Tác giả: Natsume Soseki Dịch giả: Bùi Thị Loan Bản gốc tiếng Nhật đã hết hạn…

Tôi Là Con Mèo (I Am a Cat) by Natsume Soseki (8)

Tôi Là Con Mèo Tác giả: Natsume Soseki Dịch giả: Bùi Thị Loan Bản gốc tiếng Nhật đã hết hạn…

Realism in All Quiet on the Western Front & An Occurrence at Owl Creek Bridge

All Quiet on the Western Front has long been my favorite war book; however, I have not been able to re-read this…

Tôi Là Con Mèo (I Am a Cat) by Natsume Soseki (7)

Tôi Là Con Mèo Tác giả: Natsume Soseki Dịch giả: Bùi Thị Loan Bản gốc tiếng Nhật đã hết hạn…

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.