BOOK CHAT | CHAT SÁCH

Keep on reading

ABOUT

An INTJ attempting to read my way through boredom…

 

conruoinho
Professional Reader


 

 

Contact: conruoinho@gmail.com, or leave a message below. 🙂

 

7 comments

Add yours →

  1. giờ mới biết cái trắc nghiệm tính cách, vô làm thử thì kết quả là INFJ ahihi

  2. Sách này có bản quyền ko bạn

Got something to say?

© 2018 BOOK CHAT | CHAT SÁCH. Theme by Anders Norén.